Hoa lẻ-Cây xanh

 Hồng Ecuador  Hồng Ecuador
70,000₫
 Cành thạch nam Nhật Bản  Cành thạch nam Nhật Bản
300,000₫
 Lá bạc nhí Đà Lạt  Lá bạc nhí Đà Lạt
70,000₫
 Lá chanh Ý  Lá chanh Ý
400,000₫

Lá chanh Ý

400,000₫

 Cẩm chướng Colombia  Cẩm chướng Colombia
200,000₫
 Lá bạc Đà Lạt  Lá bạc Đà Lạt
60,000₫
 Cẩm tú cầu Hà Lan  Cẩm tú cầu Hà Lan
235,000₫
 Cúc mẫu đơn  Cúc mẫu đơn
70,000₫