Hoa lẻ

 Hồng Ecuador  Hồng Ecuador
70,000₫
 Cẩm chướng Colombia  Cẩm chướng Colombia
200,000₫
 Cẩm tú cầu Hà Lan  Cẩm tú cầu Hà Lan
235,000₫
 Cúc mẫu đơn  Cúc mẫu đơn
70,000₫