Cành cây xanh

 Cành thạch nam Nhật Bản  Cành thạch nam Nhật Bản
300,000₫
 Lá bạc Đà Lạt  Lá bạc Đà Lạt
60,000₫
 Lá bạc nhí Đà Lạt  Lá bạc nhí Đà Lạt
70,000₫
 Lá chanh Ý  Lá chanh Ý
400,000₫

Lá chanh Ý

400,000₫